Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2019

February 15 2019

3205 d2f4 390
3152 e789 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
Plan na tę wiosnę jest prosty. Jeździć po mieście na rowerze, malować usta na różowo, jeść świeże warzywa i owoce, podróżować, pozwalać sobie na małe przyjemności, często wychodzić z domu, próbować nowych smaków, spotykać się z przyjaciółmi. Na balkonie posadzić dużo kolorowych kwiatów i ziół, ze starej skrzyni zrobić siedzisko do czytania książek wieczorami. Posprzątać mieszkanie i pozbyć się rzeczy, których nie noszę. Kupić kilka nowych, sprzedać kilka starych. Pracę zostawiać w biurze, w domu spędzać czas z narzeczonym i kotem. Zaplanować wakacje. Powrócić do pisania. Częściej się uśmiechać i zdecydowanie mniej myśleć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso vianowaay nowaay
4978 81d2 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaZiomeczek Ziomeczek
1362 8a30 390

Wroclaw, Poland (by Dominik Minkus)

7328 71b7 390

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

6597 7d45 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
Reposted fromFlau Flau viainsanedreamer insanedreamer
Reposted frombluuu bluuu viabarszczowa barszczowa
3346 936e 390
3451 b0ca 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeimakid leimakid
7454 7c2e 390
9736 5310 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viatouchthesky touchthesky

February 01 2019

1167 92ce 390
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl